De kwaliteit binnen Kiwa Compliance borgen wij op verschillende  manieren en is een integraal onderdeel van ons bedrijfsproces. Medewerkers hebben bewezen ervaring in de branche en worden continue bijgeschoold.

Als onderdeel van Kiwa garanderen wij continuïteit in ons bedrijfsproces en zijn wij onderdeel van het kwaliteitssysteem van de groep.

Kiwa Compliance is voor de risicoanalyses en beheersplannen Legionella gecertificeerd conform BRL6010. Onze adviseurs hebben geruime ervaring met het maken van risicoanalyses en beheersplannen en werken allen meer dan vijf jaar in de water branche en hebben een bouwkundige, technische of microbiologische achtergrond.

In 2013 hebben al onze adviseurs een update cursus Legionellapreventie-adviseur volgens eisen BRL6010:2013 gevolgd en afgerond met een erkend diploma. Hiermee voldoen wij aan de nieuwste eisen en kunnen we kwaliteit garanderen. De adviseurs hebben daarnaast cursussen gevolgd en kennis van de “Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties omschreven in de NEN1006+A3:2011”.

De brandveiligheidsadviseurs beschikken over het noodzakelijke diploma Brandpreventie deskundige 1. Daarnaast beschikken wij over medewerkers met een Hoger Veiligheidskundig diploma met de nodige jaren ervaring. Al onze adviseurs en/of specialisten in het veld beschikken over VCA persoonscertificatie.

Voor het uitvoeren van microbiologische monstername en analyses maken wij onder andere gebruik van geaccrediteerde laboratoria buiten en binnen onze eigen groep.